Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz…

Enderun Mektepleri

Herkes bir dahidir. Ancak siz, bir balığı onun ağaca tırmanma yeteneği ile yargılarsanız, o balık tüm hayatını bir aptal olduğunu düşünerek yaşayacaktır.

Albert Einstein

Duygusal Zekâ Hakkında Kısa Bilgi

Duygusal Zekâ (EQ-Emotional Quotient), bir insanın duyguları anlama, kontrol etme, değerlendirme ve ifade etme kapasitesidir.

Zekânın asıl belirleyicisi IQ olarak görülse de son zamanlarda EQ yani duygusal zekâ üzerine çok sayıda araştırma yapılmış ve bu iki farklı zekâ türü birlikte tartışılmaya başlanmıştır.

Oku

Yakup’un Merdiveni Okuma Anlama Programı

Araştırmaya Dayalı İleri Okuma Müfredatı

Yakup’un Merdiveni Okuma Anlama Programı :
  • Yüksek becerili öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini hedefler.
  • Öğrencileri bir sorgulama süreciyle temel anlayıştan metinlerin eleştirel çözümlemelerine taşır.
  • William & Mary’deki Üstün Yetenekli Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen, sahada test edilmiş bir yöntem kullanır.

Oku

North Star Elementary School Modeli

North Star İlköğretim Okulu’ndaki Yetenekli ve Üstün Yetenekli Program, akademik başarıyı, görev taahhüdünü ve yaratıcılığı savunan Renzulli Zenginleştirme Modelinin bir uyarlamasıdır. İkinci ile beşinci sınıf arasındaki öğrenciler yerleştirme için aşağıdaki bireysel değerlendirmelere göre değerlendirilir:

  • Sınıf Performansı
  • Başarı Test Puanları
  • Yetenek Test Puanları
  • Aday Gösterme Bilgileri *

Oku