Sosyal Belediyecilik ve Destek Eğitim

Sosyal Belediyecilik” anlayışı ile belediyelerde, Bilgi Evleri, Çocuk Akademisi, Gençlik Merkezi, Çocuk Üniversitesi gibi farklı amaç ve hedeflere yönelik; farklı isimlerde kurulmuş olan destek eğitim kurumları mevcuttur.

Öğrencilerin okul dışında nefes aldıkları, bireysel ve akademik yeteneklerini geliştirdikleri, güvenli ortama kavuştukları, bağımlılık gibi tehlikelerden korundukları güzide mekanlardır.

Artısı ile, eksisi ile yapılan bu hizmetler; tüm belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel kurumların ülkemize kıymetli miraslarıdır

Kişisel potansiyelini ve yeteneklerini üst seviyede geliştirmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan odaklı, yetenekleri doğrultusunda öncü bir nesil yetiştirmek” her kurumun asli vazifesi ve sorumluluğudur.

Çocuk Gelişimine Katkıları

 • Alışılmış tek düze eğitim modeli dışına çıkıp; çocuklara özgüven kazandırarak yeteneklerini keşfeder.
 • Kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ortamlar sunarak sosyalleşmelerini sağlar.
 • Doğru ve bilinçli uygulamalarla değerler eğitimi verir.
 • Modern araç ve gereçlerle uygulamalı şekilde fen-matematik-teknoloji alanlarında disiplinler arası çalışma imkanı sunar.
 • Okul dışı zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine imkanı vererek bağımlılıkla mücadele eder.
 • Çağımızın Hastalığı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi olumsuzlukları azaltır.

Sizin ilinizde/ilçenizde keşfedilmemiş kaç özel yetenekli çocuk var?

Kaç çocuk yetenekleri keşfedilmediği için mutsuz ve yetenekler kayboluyor?

Destek Eğitim

Amaç

Kişisel potansiyelini ve yeteneklerini üst seviyede geliştirmiş, millî ve manevi değerlerine bağlı, insan odaklı, yetenekleri doğrultusunda öncü bir nesil yetiştirmek.

Hedef

Farkındalık, erdem, doğru bilgiye ulaşma, muhakeme (bilgiyi doğru kullanma ve yorumlama), analitik düşünme ve üretim yeteneklerini kazandırmayı hedeflenmektedir.

 

Yaparak, yaşayarak, anlayarak ve eğlenerek;

 • Bilimsel ve eleştirel düşünme, sorgulama, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerinin yanı sıra;
 • Yeteneklerini ahlaki değerlerle birleştirerek insanlığın faydasına sunmalarını sağlama;
 • Çocukları, yetenek ve ilgileri doğrultusunda geliştirme.

Eğitim Metodu ve Kazanım Kriterleri

Genel Amaçlar

Kazanım Başlıkları

 • İletişim Becerilerini Geliştirmek.
 • Ortak Çalışma Kapasitesini Arttırmak.
 • Birey, Aile ve Toplum İlişkilerinde Rol Üstlenmek.
 • Toplumsal İhtiyaçlara Ehemmiyet Vermek.
 • Öğretmen-Aile-Arkadaş-Çevre ile Bütünleşmesine Katkı Sağlamak.
 • Bilgiden Hikmete Ulaşmada Rehberlik Etmek.
 • Sağlıklı Genç Nesil Yetiştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapmak.

Her yaş gurubuna göre belirlenmiş Kazanım başlıkları;

 • Kişilik-Karakter Oluşumu ve Gelişimine Dönük Faaliyet Alanları
 • Yaşam Becerileri / Sosyal ilişkiler / Sosyal Katılım Faaliyetleri / Katkı Alanları
 • Akademik Gelişim / Eğitim Destek Faaliyetleri / Katkı Alanları
 • Bilinçlenme – Bilinç Gelişimi Faaliyetleri / Katkı Alanları
 • Fizikî ve Bedenî Gelişim Faaliyetleri / Katkı Alanları

Çoklu Zekâ Kuramı ve Duygusal Zekâ

Her insan bir veya bir çok alanda yetenekleri olabilir. Çoklu Zekâ Kuramı’na göre, belirlenmiş 8 alan mevcuttur. 

Destek eğitim süreci içerisinde yetenekler keşfedilerek;

 • Yetenekli olduğu alanda geliştirme
 • Zayıf olduğu alanda normal seviyeye ulaşma
 • Disiplinler arası ilişki kurma

sağlanmaktadır.

Ayrıca mutlu ve başarılı olmak için duygusal zekâsı (EQ) belirlenerek motive olması sağlanmaktadır.

Çocuk Üniversitesi.İstanbul

Ülkemizde tüm “ihmal edilmiş yetenekler“in kaybolmaması; bu çocuklara yönelik destek eğitim kurumlarının açılmasının zor olmadığını anlatmak; amaç, araç, eğitim ve hedeflerin doğru belirlenmesi amacıyla tecrübelerimizi ve hedeflediğimiz yol haritamızı paylaşmak istiyoruz.

Kişisel potansiyelini ve yeteneklerini üst seviyede geliştirmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan odaklı, yetenekleri doğrultusunda öncü bir nesil yetiştirmek ümidiyle…

Çocuk Üniversitesi

İhmal edilmiş özel yetenekli çocukların 4 yıldan 4 kademe oluşan destek eğitim kurumlarıdır.

Çocuk
Akademisi

“Her Çocuk Yeteneklidir.”

Önemli olan yeteneklerini keşfederek geliştirmek; zayıf oldukları alanları da normal seviyeye ulaştırmaktır.

Atölye/Sanat Atölyeleri

Bilim, kültür, sanat, spor ve kişisel gelişim alanlarında, yetenek ve kazanım odaklı atölye eğitimleri.

Atölye
Kurulum

Amaç ve hedef odaklı, gereksiz ve fazla ürünlerden arındırılmış atölye kurulumları gerçekleştirilmekteyiz. 

PROJELERİMİZ/DESTEKLERİMİZ

Tamamlanan Projeler

Sunum Gerçekleştirilen Kurumlar


PAYDAŞLARIMIZ

· PROJE EKİBİ ·

Fahri EFE

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde Kurucu Müdür olarak projeyi 4 yıl sürdürmüştür. Halen Çocuk Üniversitesi Proje Danışmanlığı yapmakta; Beykoz Belediyesi Kütüphaneler Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

1975 İstanbul doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden mezun olmuştur.
Çeşitli projeler kapsamında Eğitim, Tanıtım, Halkla-İlişkiler alanlarında çalışmış; 2010 yılından itibaren Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri’nde atölye ve kütüphane projeleri gerçekleştirmiştir.

Yer Aldığı Projeler:

Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi Kurucu Müdür; Kütüphane’de Şenlik Var Proje Koordinatörü; Kitap Kardeşliği Projesi

Nadir KARAAHMET

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi Projesi’ni oluşturmuş ve hayata geçirmiştir. Halen Küçükçekmece Belediyesi’nde Koordinatör vasfı ile çalışmaktadır.
 
1973 Almanya doğumlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.
İlkokul eğitimine Almanya’da başlamış; Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi ardından Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı mezun olmuş, Sınıf Öğretmenliği Formasyonu almıştır.
1999 yılında Bilgisayar Öğretmenliği ile eğitmenliğe başlamıştır.

Yer Aldığı Projeler:
Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi Danışmanı ve Proje Koordinatörlüğü;
Güngören, Küçükçekmece ve Üsküdar Belediyeleri Bilgi Evleri Koordinatörlüğü;
Üsküdar Libadiye Çocuk Akademisi Proje Koordinatörlüğü

Murat TUNA

Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri Eğitim Koordinatörlüğü yapmıştır. Eğitim koçluğu ve eğitim materyali geliştirme alanlarında çeşitli projelere imza atmıştır.

Halen zekâ oyunları ve atölye tasarımları yapmakta, eğitici eğitimleri vermektedir.

1983 Kütahya doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Kütahya Teknik Lisesi Makine Bölümü ardından Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Öğretmenliği’nden mezun olmuştur.

Matematik, Fen ve Teknoloji ve Zihinsel Engelli Sınıf Öğretmenliği yanısıra Eğitim Koçluğu, Zekâ Oyunları Tasarımı yapmıştır.


İLETİŞİM FORMU