Holland’ın tipoloji kuramının amacı bireylere mesleki davranışı açıklamak ve meslek seçimi yaparken veya değiştirirken mesleki doyum sağlamalarına yardımcı olmaktır. Bu kuram, kişilik ile mesleklerin gerektirdiği etkinlik veya çevre arasındaki ilişkiye dayanır. Kişiler; bir, iki ya da tüm altı mesleki tipe benzeyebilirler ve bireyler sıklıkla birbirini tamamlayıcı çevreler araştırırlar. Birey hangi kişilik özelliğine sahip ise, aynı özelliğe uygun olan mesleki ortamda (çevrede) mutlu olma ve kendini geliştirme olanağına sahip olacaktır.

Bir kişide Holland’ın tiplerinden, yalnızca bir tanesine uygun olduğu az rastlanan bir durum olduğu gibi tamamıyla bir tipten oluşan iş ortamı da bulunmamaktadır.

Meslek seçimi kişiliğin bir ifadesidir. İlgi envanterleri aynı zamanda kişilik envanterleridir.

90 sorudan oluşan teste başlayabilirsiniz.

 

 

Test sonucuna bakmak için e-posta adresinizi yazınız.