Çoklu Zekâ Kuramı’ nı geliştiren Gardner, klasik zekâ tanımlarının dışına çıkarak zekayı; bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme veya günlük ya da mesleki hayatında karşılaştığı bir problemi etkin ve verimli bir şekilde çözebilme yeteneği olarak tanımlamakta ve her insanda potansiyel olarak en az sekiz zekâ alanı olduğunu belirtmektedir.

Çoklu Zekâ Kuramı’ nın Eğitim Bilimleri alanında Türkiye’de 1998 yılından sonra popüler olma yolunda ilerleme kaydettiği yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Zekâ alanı olarak kabul edilen sekiz potansiyelin birer “yetenek mi?“, yoksa “zeka alanı mı?” oldukları temel eleştiri noktalarından biridir.

Eğitimde kullanılmaya başlanmış; “Çoklu Zekâ Kuramı” çerçevesinde çeşitli eğitim modelleri ortaya çıkmıştır.

 

 

Test sonucuna bakmak için e-posta adresinizi yazınız.