ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

Ülkemizde “Eğitim”, ortalama zekâ ve yeteneklere sahip olan normal çocuklara göre belirlenmiş bir eğitim sistemidir. Her çocuk aynı eğitim müfredatına göre eğitim/öğretim alır. Farklılaştırılmış eğitim ise yeni yeni akademik başarıya ulaşmış çocuklara verilmeye başlanmıştır.

Her çocuk birbirinden farklı bireydirler. Farklı yeteneklere, farklı düşünme yapısına; farklı merak ve farklı öğrenme yöntemine sahiptir.

Dezavantajlı gurupta (üstün zekâlı veya engelli) olan çocuğa sahip olan veliler alternatif eğitim arayışı içerisindedirler. Normal çocuğa sahip olan veliler de çocuklarının akademik başarıları için bir arayıştadırlar.

“Herkes bir dahidir. Ancak siz, bir balığı onun ağaca tırmanma yeteneği ile yargılarsanız, o balık tüm hayatını bir aptal olduğunu düşünerek yaşayacaktır.”

Albert Einstein

“Her çocuk yeteneklidir. Önemli olan çocukları (veya kendimizi) her yönüyle tanımaya çalışmak, yeteneklerini keşfedebilmek ve yeteneklerini doğru yöntemlerle geliştirmektir.”

Özel yetenekli (üstün zekâlı) çocukların düşünce yapıları, öğrenme biçimleri, duygu ve mizaçları diğer çocuklardan farklıdır. Yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları gerekmektedir.

Özel yetenekli çocuklara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak BİLSEM’ler (Bilim Sanat Merkezi) hizmet vermektedir. Ancak yeterli kapasiteye sahip değildir.

Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinin bu özel çocuklara ve gençlere yönelik ciddi çalışmaları mevcuttur. Özel yetenekli çocukları anaokulu çağında keşfederek üstün zekâlılar okullarında örgün eğitime tabii tutmaktadırlar. Hatta az gelişmiş (!?) ülkelerden özel çocukları keşfederek vatandaşlığına almakta ve özel eğitime tabii tutmaktadırlar.

Kişisel potansiyelini ve yeteneklerini üst seviyede geliştirmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan odaklı, yetenekleri doğrultusunda öncü bir nesil yetiştirmek” her kurumun asli vazifesi ve sorumluluğudur.

ÖZEL YETENEKLİ / ÜSTÜN ZEKÂLI NEDİR?

“Üstün yetenekli çocuk, genel ve/veya özel yetenekleri açısından, yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği konunun uzmanları tarafından belirlenmiş çocuklardır.”

(Milli Eğitim Bakanlığı-1991)

Özel yetenekli çocukların başlıca özellikleri;

 • Öğrenmeğe bilgiye sürekli açlık duyma; merak,
 • Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda saklama,
 • Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi diğer alanlara aktarma,
 • Niteliksel olarak farklı problem çözme ve öğrenme stratejileri kullanma,
 • İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurma,
 • Üretkenlik,
 • Bağımsız çalışma,
 • Karşılarındakinin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarına vb. duyarlı olma.

Özel yetenekliler akademik açıdan başarılı olamayabilir. Her alanda başarılı olmayabilir. Yetenekleri ve merakları doğrultusunda başarıları üst seviyede olur, diğer alanları da hızlı kavrarlar.

Aynı dili konuştukları kendi akranları ile aynı ortamda eğitim görmeleri, yetilerini hızlı bir şekilde en üst seviyeye çıkarmalarına destek olmaktadır.

YEREL YÖNETİMLERDE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

Çocuk Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarının bir alternatifi değildir. Yüksek potansiyelli öğrenciler, kendi okullarındaki zorunlu eğitimlerine devam ederken, okul dışı serbest zamanlarında bu çocuk üniversitesinden eğitim desteği alırlar.

Yerel yönetimler,

karar verme ve bu kararı hayata geçirme sürecini en hızlı gerçekleştirebilen kurumlardır. Bilimsel alanda rehberlik yeteneğine ve altyapısına sahip üniversitelerle ve asli görevi eğitim olan Milli Eğitimle ortak bir sinerji oluşturabilmesi açısından çok önemli kurumlardır.

“Ülkemizin bekasını sağlamada stratejik öneme haiz gördüğümüz, üstün yeteneklilerin keşfi, eğitilmesi ve etkin istihdamlarının sağlanması, ülke kaynaklarımızın en değerlisi olan insanımızın yitirilmeden bir an önce katma değere dönüştürülmesi elzemdir.”

Halide İNCEKARA
AK Parti İstanbul Eski Milletvekili
TBMM Üstün Zekâlılar Araştırma Kom. Bşk.

 

Sosyal Belediyecilik”, belediyelerimize ihmal edilmiş yeteneklerin ülkemize kazandırılması sorumluluğu yüklemektedir.

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

 • 3. sınıf örgün eğitimde okuyan çocuklar arasından;
 • Wisc-4 testinde 120 ve üzeri puan alan ve BİLSEM’de eğitim görmeyen öğrenciler arasından seçilerek,
 • En fazla 16’şar kişilik sınıflarda;
 • Çoklu zekâ kuramına göre belirlenmiş atölye eğitimlerinden,
 • Disiplinler arası eğitim metodu ile
 • 4 yıl boyunca eğitim aldıkları özel kurumlardır.

 

Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz…

Enderun Mektepleri