ÇOCUK AKADEMİSİ

Sosyal Belediyecilik” anlayışı ile belediyelerde, Bilgi Evleri, Çocuk Akademisi, Gençlik Merkezi, Çocuk Üniversitesi gibi farklı amaç ve hedeflere yönelik; farklı isimlerde kurulmuş olan destek eğitim kurumları mevcuttur.

Çocuk Akademisi, parlak zekâ ve normal çocuklara yönelik; yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, sorgulama, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırma; onları, zekâ seviyeleri, yetenek ve ilgileri doğrultusunda geliştirme amaçlayan kademeli bir eğitim sistemidir.

“Her çocuk yeteneklidir. Önemli olan çocukları (veya kendimizi) her yönüyle tanımaya çalışmak, yeteneklerini keşfedebilmek ve yeteneklerini doğru yöntemlerle geliştirmektir.”

Çocuk Akademisi, disiplinler arası etkileşimli atölyelerden oluşan bir eğitim sistemidir. “Çoklu Zekâ Kuramı” çerçevesinde belirlenmiş atölyelerden eğitim alan çocukların yeteneklerinin keşfedilerek;

  • Yetenekli oldukları alanlarda yeteneğini en üst düzeye çıkarılması,
  • Yeteneğinin zayıf olduğu alanlarda ise normal seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Atölyeler, akademik eğitimleri kapsamamaktadır.

Çocuk Akademisi, çocukları ve aileleri, kişisel ve sosyal olarak desteklemektedir. Çocukların baskın zekâsını geliştirirken, çok yönlü zekâ geliştirici etkinlikler yapılmaktadır.

KİŞİSEL VE SOSYAL DESTEKLERİ

Yetenek Keşfi: Her çocuğun doğuştan gelen bir yeteneği vardır. Önemli olan bu yeteneğini doğru keşfetmek ve uygun eğitim metotları ile geliştirmektir.

Sosyalleşme: Grup çalışmaları ile çocukların sosyalleşmesi sağlanmakta; bireysel başarının yanı sıra, liderlik, takımda yer alma, sorumluluk ve özgüven  gibi vasıflar kazandırılmaktadır.

Değerler Eğitimi: Ailede başlayan değerler eğitimi, yapılan çeşitli etkinliklerle pekiştirilerek yaşam tarzına dönüştürülmektedir.

Disiplinler Arası Çalışmalar: Çoklu zekâ biçimleri ışığında disiplinler arası uygulamalar ve projeler yapılarak çok yönlü düşünme becerisi geliştirilmektedir.

Bağımlılıkla Mücadele: Bağımlılıkta en önemli faktör çevredir. Çocukların nezih bir çevre edinmeleri; boş vakitlerini değerlendirme ve gelişimlerine destek verecek hobi edinmeleri sağlanmaktadır.

Çağımızın Hastalığı (?) DEHB: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, farklı etkinlikler yapılarak ; dikkat, konsantrasyon, hafıza, motivasyon, çaba, hatalardan ders çıkarma, dürtüsellik, organizasyon ve sosyal yetenekleri geliştirilmektedir.