Konumuz “Eğitim”

Konumuz “Eğitim”

Ülkemizde yaşayan her nesil, eğitim ile ilgili uğradığı haksızlıktan bahseder mutlaka. Eğitim sistemimiz “normal” çocuklara göre belirlenmiş ezberci bir eğitim sistemidir. Sistemler değişir, ders içerikleri değişir, sınıf geçme yöntemleri değişir, sınav sistemleri değişir; ama eğitim metotları ciddi anlamda değişmez, ezberlemeye devam ederiz.

Eğitim sistemimiz çocuklar arasında fark görmez. Hepsi öğrencidir ve bazı bilgileri edinmeleri gerekir. En azından o bilgilerden sınav olup, diplomalarını almaları gerekir. Diploma ilk aşamada yeterlidir. Ama ikinci aşama maalesef hiç gelmez. Belki kısmetli küçük bir grup olur.

Neyse ki, eğitim anlayışımız biraz değişti. Alacak daha çok yolumuz var ama iyiye doğru yol almaya başladık.

Bu bölümde eğitim için vazgeçilmez önemli konulardan bahsedeceğiz.

“Her birey farklı yetenek, ilgi, ihtiyaç ve beklentilere sahiptir.”

  • Her birey biyolojik, psikolojik, zekâ özellikleri bakımından birbirlerinden oldukça büyük farklılıklar sergilemektedir.
  • Sahip olduğu farklı potansiyel ve ihtiyaçların bireye fark ettirilmesi kendini gerçekleştirme sürecine hizmet ederek mutlu ve üretken birey olmasını destekleyecektir.
  • Kendini gerçekleştirme sürecinde bireyin sahip olduğu potansiyel yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmesi/sergileyebilmesi için, uygun ortam ve fırsatların oluşturularak işlerliğinin/sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.
  • Her birey özeldir ve her birey yeteneklidir. Önemli olan yeteneğini/yeteneklerini keşfetmek, yeteneğini mutlu olarak hayata geçirmektir.
  • Her birey yeteneğine göre eğitim alma hakkına sahiptir.

Eğitimin vazgeçilmez unsurları çocukların yetenek, zekâ (IQ), mizaç ve duygusal zekâlarına (EQ) göre alacakları eğitim; eğitimi destekleyen aile, öğretmen/eğitmen/mentör, eğitim modeli/modelleridir.

Eğitim aldığınız konuda süreci, süresi kadar sevmek ve çalışmak da önemlidir.

Keman öğrenmek, notaları çıkarmayı öğrenmek değildir. Çalıştıkça, çaldıkça, destek aldıkça mükemmelleşir. Ancak o zaman kemanı öğrenmeye başladım diyebilirsiniz. Aynı orkestrada çalarken orkestra şefini takip etmenizin önemli olduğu kadar diğer enstrümanları ve orkestra bireylerini de tanımanız, güzel bir eser çıkarabilmek için önemlidir.

Nadir KARAAHMET