Duygusal Zekâ Hakkında Kısa Bilgi

Duygusal Zekâ (EQ-Emotional Quotient), bir insanın duyguları anlama, kontrol etme, değerlendirme ve ifade etme kapasitesidir.

Zekânın asıl belirleyicisi IQ olarak görülse de son zamanlarda EQ yani duygusal zekâ üzerine çok sayıda araştırma yapılmış ve bu iki farklı zekâ türü birlikte tartışılmaya başlanmıştır.

Oku

Çoklu Zekâ Testi Hakkında Kısa Bilgi

Çoklu Zekâ Kuramı’ nı geliştiren Gardner, klasik zekâ tanımlarının dışına çıkarak zekayı; bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme veya günlük ya da mesleki hayatında karşılaştığı bir problemi etkin ve verimli bir şekilde çözebilme yeteneği olarak tanımlamakta ve her insanda potansiyel olarak en az sekiz zekâ alanı olduğunu belirtmektedir.

Oku

Holland Testi Hakkında Kısa Bilgi

Holland’ın tipoloji kuramının amacı bireylere mesleki davranışı açıklamak ve meslek seçimi yaparken veya değiştirirken mesleki doyum sağlamalarına yardımcı olmaktır. Bu kuram, kişilik ile mesleklerin gerektirdiği etkinlik veya çevre arasındaki ilişkiye dayanır.

Oku