Arşiv: Ağustos 2020

North Star Elementary School Modeli

North Star İlköğretim Okulu’ndaki Yetenekli ve Üstün Yetenekli Program, akademik başarıyı, görev taahhüdünü ve yaratıcılığı savunan Renzulli Zenginleştirme Modelinin bir uyarlamasıdır. İkinci ile beşinci sınıf arasındaki öğrenciler yerleştirme için aşağıdaki bireysel değerlendirmelere göre değerlendirilir:

  • Sınıf Performansı
  • Başarı Test Puanları
  • Yetenek Test Puanları
  • Aday Gösterme Bilgileri *

Oku

Çoklu Zekâ Testi Hakkında Kısa Bilgi

Çoklu Zekâ Kuramı’ nı geliştiren Gardner, klasik zekâ tanımlarının dışına çıkarak zekayı; bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme veya günlük ya da mesleki hayatında karşılaştığı bir problemi etkin ve verimli bir şekilde çözebilme yeteneği olarak tanımlamakta ve her insanda potansiyel olarak en az sekiz zekâ alanı olduğunu belirtmektedir.

Oku

Holland Testi Hakkında Kısa Bilgi

Holland’ın tipoloji kuramının amacı bireylere mesleki davranışı açıklamak ve meslek seçimi yaparken veya değiştirirken mesleki doyum sağlamalarına yardımcı olmaktır. Bu kuram, kişilik ile mesleklerin gerektirdiği etkinlik veya çevre arasındaki ilişkiye dayanır.

Oku