Arşiv: Ağustos 2020

Disleksi olan Çınar’ın hikayesi

Disleksi, normal ve normal üstü zekaya sahip bireylerde karşılaşılan, doğuştan gelen bir öğrenme farklılığıdır. Ülkemizdeki son verilere göre her 5 çocuktan birine disleksi tanısı konmaktadır. Disleksinin herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Ancak erken teşhis ve özel eğitimle dislektik bireyler her alanda başarılı olabilir. 25 dakikalık belgesel.

Oku

Duygusal Zekâ Hakkında Kısa Bilgi

Duygusal Zekâ (EQ-Emotional Quotient), bir insanın duyguları anlama, kontrol etme, değerlendirme ve ifade etme kapasitesidir.

Zekânın asıl belirleyicisi IQ olarak görülse de son zamanlarda EQ yani duygusal zekâ üzerine çok sayıda araştırma yapılmış ve bu iki farklı zekâ türü birlikte tartışılmaya başlanmıştır.

Oku

Yakup’un Merdiveni Okuma Anlama Programı

Araştırmaya Dayalı İleri Okuma Müfredatı

Yakup’un Merdiveni Okuma Anlama Programı :
  • Yüksek becerili öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini hedefler.
  • Öğrencileri bir sorgulama süreciyle temel anlayıştan metinlerin eleştirel çözümlemelerine taşır.
  • William & Mary’deki Üstün Yetenekli Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen, sahada test edilmiş bir yöntem kullanır.

Oku